Závitové vložky helicoil Screwlock

Závitové vložky helicoil Screwlock
Standardní závit
Jemný závit
© 2020 CERGY VIS.