Otevřená matice

Metrické kóty vrtání
Kóty vrtání v palcích