Nýtovací matice s plochou hlavou

Otevřená matice
Otevřená matice
Uzavřená matice
Uzavřená matice